Dotacje

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Wzrost potencjału firmy AGRA  poprzez utworzenie 3 nowych stanowisk pracy i adaptację budynku na siedzibę przedsiębiorstwa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po podpisaniu z Województwem Łódzkim w dniu 22 marca 2018 r. umowy o przyznaniu pomocy nr 00375-6935-UM0510527/17 AGRA Producent Masztów Flagowych Jacek Sobieryn, rozpoczął realizację projektu pod nazwą: „Wzrost potencjału firmy AGRA poprzez utworzenie 3 nowych stanowisk pracy
i adaptację budynku na siedzibę przedsiębiorstwa”. Celem końcowym operacji był rozwój firmy poprzez utworzenie 3 nowych stanowisk pracy. Realizacja projektu zakończyła się w marcu 2019 r., osiągnięciem zamierzonego celu czyli utworzeniem 3 nowych etatów, co pozwoliło na zwiększenie zatrudnienia o 3 nowe osoby w firmie AGRA.