Każdy kraj ma swoje barwy. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Na fladze kolory ułożone są w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Barwy naszej flagi narodowej są takie same jak kolory godła państwowego – biały orzeł w czerwonym polu. Górny pas flagi oznacza/symbolizuje orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Na tym jednak symbolika polskich barw narodowych się nie kończy.

Symbolika koloru białego

W kulturze Zachodu kolor biały jest utożsamiany z czystością oraz innymi pozytywnymi cechami, takimi jak niewinność. Symbolika ta jest bardzo wyraźna w religii katolickiej:

  • dzieci niesione do chrztu ubrane są w biel,
  • dzieci idące do pierwszej komunii są również ubrane na biało,
  • zgodnie z tradycją biała jest również suknia ślubna panny młodej.

Czystość i niewinność towarzyszy również malarstwu sakralnemu, w szczególności anioły przedstawiane są w białych szatach i z białymi skrzydłami.

Symbolika koloru czerwonego 

Symbolika koloru czerwonego różni się w zależności od pryzmatu kulturowego, ale i specyfiki czasów, w jakich żyjemy. Obecne czerwień coraz częściej utożsamiana jest z miłością i pozytywnymi odczuciami. Tradycyjnie kolor czerwony był symbolem ognia. Oznaczał odwagę i waleczność. I w takim właśnie kontekście należy go interpretować w przypadku polskiej flagi, choć jako symbol miłości również stwarza szeroką przestrzeń do interpretacji i wyznaczania kierunku dalszego rozwoju naszego kraju.

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej: Coraz bliżej symbolu…

Dawniej flaga narodowa była zarezerwowana dla świąt państwowych i narodowych, nie mógł jej wywiesić każdy. Prawodawstwo w tym zakresie zostało znowelizowane, a do kalendarza świąt narodowych wpisano Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski obchodzony 2 maja. Jest to jedno z najmłodszych świąt w naszym kalendarzu. W tym dniu chcemy okazać szacunek naszej fladze narodowej, a zarazem zbliżyć się do niej i do jej symboliki. 2 maja wywieszamy flagę w widocznym miejscu. Powodem tego działania jest nie tylko potrzeba okazania szacunku barwom narodowym, ale przede wszystkim potrzeba oswojenia Polaków z ich prawem do korzystania z symboli narodowych, które przez lata zarezerwowane było wyłącznie dla władz państwa i ich przedstawicieli. Celebrując Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej celebrujemy naszą wolność do wywieszania flagi i czucia się obywatelami Rzeczpospolitej.

Zapraszamy do zakupu flag państwowych!