Maszty flagowe stanowią doskonały sposób na zaznaczenie swojej obecności w przestrzeni dla przedsiębiorców. Umieszczane są także na prywatnych posesjach, przed budynkami użyteczności publicznej i miejscami kultu. Przed ich budową i instalacją warto poznać obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz jego interpretacje. Czy do postawienia masztów przeznaczonych do wieszania chorągwi potrzebne jest specjalne pozwolenie? O jakich formalnościach należy pamiętać? Odpowiadamy.

Maszty flagowe a przepisy

Punkt 3 artykułu 3 Prawa Budowlanego wskazuje, że strukturą wymagającą specjalnego zezwolenia na budowę jest wolnostojący maszt antenowy. Obiekt ten jednak znacząco różni się od masztów flagowych, które nie zostały ujęte w przepisie. Te pierwsze są bowiem większymi, powstającymi na znaczny czas budowlami, które mogą ingerować w otoczenie i środowisko. Co więcej, ich działanie wymaga instalacji urządzeń technicznych, które znacząco wpływają na pole elektromagnetyczne w okolicy.

Zupełnie inną kwestią są więc maszty flagowe, których konstrukcja najczęściej jest wykonana z lekkich tworzyw sztucznych i materiałów, które nie ingerują w podłoże, środowisko i otoczenie. Dodatkowo ich instalacja nie wymaga fundamentów, a sam maszt można szybko i łatwo zdemontować. Wszystkie te różnice przemawiają za tym, by tego typu maszty były klasyfikowane jako obiekty, niewymagające specjalnego pozwolenia na budowę.

Prawo w tym przypadku nie jest jednak jednolite — w przepisach wyraźnie podkreśla się, że do budowli zaliczane są maszty antenowe, nie wspomina się jednak o masztach flagowych. Brak spójnego przekazu w tej kwestii rodzi wiele problemów, zwłaszcza dla właścicieli i zarządców przedsiębiorstwami.

Ograniczenia w umieszczaniu masztów

Przepisy ustawy Prawo Budowlane nie określają także możliwych ograniczeń dotyczących umiejscowienia masztu flagowego na posesji. W praktyce oznacza to, że nie ma zapisów określających odległość umieszczenia tego typu obiektów od granicy działki. W tym przypadku, w niektórych warunkach działać może artykuł 3, pkt. 20 Prawa Budowlanego, określający „obszar oddziaływania obiektu”, który jest niejako zabezpieczeniem dla właścicieli działek, na których maszt ma zostać postawiony i posesji z nimi sąsiadujących.

Ze względu na zawiłości prawne, brak zapisów i  jednoznacznej interpretacji przepisów, przed budową masztu flagowego warto skonsultować się ze Starostwem Powiatowym, które wyjaśni wątpliwości dotyczące norm obowiązujących w danym miejscu.