Flagi kościelne stanowią istotny element kultu dla wielu wiernych. Wywieszane są podczas ważnych dla Kościoła świąt, są także symbolem przynależności do wspólnoty i wyznawanych przez nią zasad. Jak prawidłowo wywiesić flagi kościelne i jakie są ich rodzaje? Co należy o nich wiedzieć? Sprawdź!

Flaga kościelna — maryjna i papieska

Flagi kościelne mają barwy żółto-białe lub niebiesko-białe. Kolory te nie są przypadkowe — odpowiadają rodzajowi sztandaru oraz niesionej przez niego symbolice.

Biały i żółty stanowią symbol Głowy Kościoła (metafora piękna, bogactwa oraz czystości), dlatego flagi religijne w tych kolorach nazywane są flagami papieskimi. Elementem, który odróżnia je od narodowego symbolu Watykanu, jest herb urzędującego aktualnie papieża, umieszczony na białym tle.

Jak poprawnie wywiesić flagę papieską?

Flagę tę można wieszać w sposób poziomy lub pionowy. W tej kwestii nie istnieje norma rekomendująca jeden, wybrany kierunek. Podczas wieszana chorągwi papieskiej należy jednak zwrócić uwagę na kolejność ułożenia jej barw — najpierw żółta, później biała. Wieszając flagę w sposób pionowy, żółta barwa powinna znaleźć się od strony masztu, biała zaś na zewnątrz. Jeżeli flaga wywieszona jest poziomo, kolor żółty powinien znajdować się u góry.

Flaga maryjna ma barwy niebiesko-białe (symbolizuje wierność i czystość) i wywieszana jest najczęściej w okresie świąt poświęconych Matce Bożej. Może mieć postać dwóch jednolitych w barwie pasów bądź zostać ozdobiona herbem maryjnym, znajdującym się na białej części chorągwi.

Jak poprawnie wywiesić flagę maryjną?

Flaga maryjna ma szczególne znaczenie dla wielu katolików. Wywieszając ją razem z innymi flagami, należy jednak pamiętać, by umieścić ją skrajnie po prawej stronie. Jeżeli chorągiew maryjna ma wisieć w sposób pionowy, na maszcie, układ jej barw powinien wyglądać następująco: biała część przy drzewcu, niebieska na zewnątrz. Wieszając flagę poziomo, niebieski kolor należy umieścić na dole.

Wymiary flag kościelnych

Wiele osób zastanawia się, czy flagi kościelne mają określone wymiary, bądź proporcje, które powinny być zachowane, by można było mówić o prawdziwości chorągwi. W przypadku flag kościelnych, maryjnych i papieskich można dopasować ich wymiar do okoliczności i potrzeb. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę to prawidłowy sposób ich wywieszenia. Wiele firm oferuje niewielkie flagi, które można trzymać w dłoni bądź powiesić we własnym zakresie, jak i większe sztandary, dedykowane dla budynków kościelnych i użyteczności publicznej.